donderdag 30 april 2015

Verrassingen tussen de bamboe

 

Sabyinyovulkaan

De loofbossen aan de voet van de vulkaan Bisoke toonde ons een verscheidenheid van paddenstoelen. Maar hoe zit het met bamboebossen? Om deze vraag te beantwoorden moet het wetenschappelijk team op prospectie naar de voet van drie vulkanen (Sabyinyo, Gahinga, Karisimbi). Een nieuwe lokale gids begeleidt ons. Hij heet Damascène en weet veel over het bos. Geen wonder hij woonde er 18 jaar voor zijn vertrek, nu twintig jaar geleden.Eerst naar de Sabyinyovulkaan. Veel paden kronkelen door de bamboe. Ze zijn bezaaid met voetafdrukken hoefdieren. "Buffels" zegt Raymond. En gezien de hoeveelheid mest en sporen, zijn ze met veel.De eetbare paddestoelen zijn op het appel. Damascène kent hun namen niet maar beweert stellig dat hij ze ooit gegeten heeft. In feite blijkt hij alles gegeten te hebben wat ook maar enigszins eetbaar is... ook soorten die mycologen als niet echt smakelijk of niet bijzonder lekker beschouwen, maar waarschijnlijk had hij niet de luxe kieskeurig te zijn. 

"Wat opvalt", zegt Jerome, "zijn de paddenstoelen die op de bamboe groeien, maar hun diversiteit is niet bijzonder groot;  hooguit enkele Marasmius- enCollybiasoorten. En in de strooisellaag van de gevallen bamboebladeren groeien al bijna helemaal geen paddenstoelen."Maar hoewel de soortenrijkdom laag is, weet het bamboebos ons toch te verrassen met enkele bijzonderheden. Eerste verrassing: twee soorten honingzwam: de echte honginzwam (Armillaria mellea), die we kennen uit de Europese bossen en zijn neefje Armillaria heimii.  

Collybia aurea
Nog meer verrassingen: in de bamboebossen van de Karisimbivulkaan vinden onze mycologen de gouden collybia (Collybia aurea), een warmgele soort die in buurland Burundi als lekkernij bekend staat.  Verder komen we Termitomyces robustus tegen, de beroemde paddenstoel die in symbiose met termieten leeft. "De aanwezigheid van deze eetbare soorten in de bamboebossen is enigszins vreemd. Het is een van de grote ontdekkingen van onze expeditie", krijgen we te horen van een zichtbaar tevreden mycoloog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten