Eetbare paddenstoelen

Een van de doelstellingen van het project is om de voorlopige inventarisatie van eetbare paddenstoelen in het primair bosecosystemen te voltooien.  

Grosso modo zijn er 3 types eetbare paddenstoelen die commercieel potentieel hebben :

Mycorrhizapaddenstoelen, die in symbiose leven met bomen en niet zonder deze bomen geteeld kunnen worden vb. hanenkanmmen of cantharellen (Cantharellus). Deze zijn aanwezig in buurland Burundi en hebben een beperkt potentieel;  

Saprofieten, soorten die hun voedingstoffe halen uit dood of rottend hout. Sommige soorten kunnen worden gekweekt zoals Pleurotus, Lentinus, Auricularia en Agaricus. Van sommige soorten weten we zeker dat ze in Rwanda voorkomen of hebben we een zwaar vermoeden. De inheemse variĆ«teiten van  is bekend of wordt vermoed aanwezig te zijn in Rwanda zijn, klaar om te worden van oesterzwammen (Pleurotus) uit de Rwandese bossen bijvoorbeeld zijn interessant omdat ze het best zijn aangepast aan de lokale milieuomstandigheden en dus het beste rendement kunnen bieden.  het aanbieden van een beter rendement. De beroemde shiitake (Omphalotaceae); van het geslacht Auricularia kennen we het judasoor, dat veel in de Chinese keuken wordt gebruikt en van het geslacht Agaricus is de gewone keukenchampignon de meest bekende telg. In elk geval verwachten we binnen deze groepen nieuwe soorten en variĆ«teiten met lokaal potentieel.
De soorten van het geslacht Termitomyces, ook symbionten die in associatie met termieten leven en enkel op termietenheuvels leven. De Termitomycessoorten zijn alom aanwezig in Rwanda, maar vanwege hun nauwe relatie met de termieten, zijn nooit met succes geteeld. Een soort van bijzonder belang zou de Termitomyces microcarpus kunnen zijn, door de plaatselijke bevolkinig ‘imegeri’ genoemd en door hen erg gewaardeerd.  De soort T. microcarpus groeit buiten de termietenheuvels en zou dus technisch geschikt kunnen zijn voor de teelt. Als dat lukt is er zeker een markt voor deze delicatesse.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten